قرارداد طراحی نرم افزار تحت وب مدیریت سامانسراها و مددسراهای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به امضا رسید.

این نرم افزار تحت وب با تکنولوژی .net  طراحی و اجرا گردید.

قرار است این نرم افزار بر روی تمام سیستم های مددسراها و سامانسراهای سازمان خدمات اجتماعی نصب گردد.