قرارداد همکاری با شرکت سروش آسایش ملی مجری صدور کارت های چند منظوره بانک ملی و  راه اندازی  شبکه تخفیف بانک ملی ایران با گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایلیاتک  به امضا رسید.

این قرارداد شامل طراحی اختصاصی دستگاه های حضور و غیاب جهت نصب در مدارس  و همچنین طراحی وب سایت این شرکت خواهد بود.

در فاز اول وب سایت این شرکت به آدرس www.asayeshemelli.com  طراحی و بارگزاری می گردد.